امکانات رایگان اقتصادی
49000 تومان
شرکتی
69000 تومان
سازمانی
99000 تومان
ارسال پیامک تکی http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
ارسال پیامک گروهی http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
ارسال تدریجی http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
ارسال زماندار http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
ارسال منطقه ای و کشوری http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
ارسال متناظر http://zahedanpayamak.ir/images/delete.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
ارسال جنسیت و سن http://zahedanpayamak.ir/images/delete.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
ارسال کدپستی http://zahedanpayamak.ir/images/delete.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
ارسال  BTS http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
ارسال هدفمند مشاغل http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
ارسال پیامک فلش http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
امکانات و سرویس ها
گزارشات ارسال و دریافت http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
دفترچه تلفن http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
اضافه به لیست خودکار http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
نظرسنجی،مسابقه http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
قرعه کشی http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
آزمون http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
امتیازدهی http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
مسابقه پیامک http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
کدخوان http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
تولید محتوا http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
لیست سیاه http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
قیمت ارز و سکه http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
آب و هوا http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
جستجوی دامنه http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
نوبت دهی هوشمند http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
منشی هوشمند http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
پیامک مناسبتی http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
انتقال پیامک http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
فیلترینگ پیامک http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
ارسال از موبایل http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
ایمیل پیامک http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
ارسال کارت ویزیت http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
زیرکاربران http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
شارژ الکترونیک http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
تراکنش های مالی http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
درج لوگو اختصاصی http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
مدیریت تنظیمات سامانه http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
درج متون سریع http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
پشتیبانی آنلاین،تلفنی http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
راهنمای سامانه http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
ارائه API http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
آزمایشگاه پیامک http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
 خط عمومی ارسال پیامک http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
 خط اختصاصی ارسال پیامک http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
تعرفه های پیامکی
دریافت پیامک  0  0  0  0
تعرفه پیامک اپراتور  12.3  10.9 9.5  9.3
شارژ هدیه  0  200 عدد 500 عدد 800 عدد
تعرفه های پنل رایگان 49000 تومان 69000 تومان 99000 تومان
  ثبت نام آنلاین
تحویل سریع
ثبت نام آنلاین
تحویل سریع
ثبت نام آنلاین
تحویل سریع
ثبت نام آنلاین
تحویل سریع

 

نماد امنیت سایت پیامک

تماس با ما

جهت ارتباط با ما میتوانید از اطلاعات زیر استفاده نمایید :

تلفن تماس : 02128428490

تماس از 9 صبح الی 22 شب به جز روزهای تعطیل