شماره های اختصاصی

توضیح در مورد شماره های اختصاصی پنل پیامک :

شماره اختصاصی دقیقاً همانند خرید یک خط  سیم کارت برای موبایل شماست.با داشتن یک خط اختصاصی پیامک ،در زمان ارسال انبوه پیامک شماره خط اختصاصی شما بر روی تلفن همراه مخاطبین نمایش داده می شود .با داشتن خط اختصاصی قادر به دریافت پیامک از مخاطبان خود می باشید.

تفاوت خطوط  اختصاصی در اپراتور ارائه دهنده و سیاست کاری آنها می باشد. بطور کلی تفاوت اپراتورهای مختلف می توان به سرعت ارسال ، دریافت دلیوری و بازگشت هزینه پیام های ناموفق اشاره نمود.تعرفه کلی خط های اختصاصی با مشخصات کامل و پیش شماره مشخص در جداول پائین آمده است.

 

قیمت خطوط اختصاصی 1000

تعداد ارقام کاربران نمایندگان نمایندگان ویژه
غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی
14 135,000 300,000 120,000 250,000 105,000 200,000
13 350,000 700,000 315,000 600,000 280,000 550,000
12 700,000 1,400,000 600,000 1,200,000 500,000 1,000,000
11 1,400,000 2,700,000 1,200,000 2,300,000 1,000,000 2,000,000
10 1,800,000 4,000,000 1,500,000 3,500,000 1,300,000 3,000,000
9 2,500,000 5,000,000 2,250,000 4,500,000 2,000,000 4,000,000
8 3,500,000 7,000,000 3,000,000 6,000,000 2,500,000 5,500,000
7 35,000,000 33,000,000 30,000,000
6 60,000,000 57,000,000 55,000,000

 

قیمت خطوط اختصاصی 2000

شماره اختصاصی (قیمت پایه (ریال نمایندگان
12 رقمی 1,000,000 طبق تفاهم نامه
11 رقمی 1,500,000 طبق تفاهم نامه
10 رقمی 3,000,000 طبق تفاهم نامه
9 رقمی 4,500,000 طبق تفاهم نامه
8 رقمی 11,000,000 طبق تفاهم نامه
7 رقمی 16,000,000 طبق تفاهم نامه
6 رقمی 120,000,000 طبق تفاهم نامه

قیمت های فوق بصورت پایه بوده و در صورت اعلام شماره خاص طی استعلام از شرکت آتیه داده پرداز مراتب به حضور مشترک می رسد

 

قیمت خطوط اختصاصی 3000

تعداد ارقام کاربران نمایندگان نمایندگان ویژه
14 150,000 135,000 105,000
12 900,000 800,000 700,000
10 1,000,000 900,000 800,000
9 استعلام شود استعلام شود استعلام شود
8 استعلام شود استعلام شود استعلام شود

خطوط 3000 شامل تعرفه رند و غیررند نمی باشد

 

قیمت خطوط اختصاصی 5000

تعداد ارقام شماره رند شماره غیررند نمایندگان
15 70,000 30,000 طبق تفاهم نامه
14 120,000 55,000 طبق تفاهم نامه
13 330,000 150,000 طبق تفاهم نامه
12 615,000 350,000 طبق تفاهم نامه
11 1,100,000 675,000 طبق تفاهم نامه
10 1,500,000 900,000 طبق تفاهم نامه
9 3,600,000 2,250,000 طبق تفاهم نامه
8 6,300,000 4,500,000 طبق تفاهم نامه
7 22,500,000 22,500,000 طبق تفاهم نامه
6 37,500,000 37,500,000 طبق تفاهم نامه

قیمت خطوط اختصاصی 5000 باید توسط اپراتور استعلام گردد

 

قیمت خطوط اختصاصی 021

تعداد ارقام کاربران نمایندگان نمایندگان ویژه
10 500.000 477.000 462.000
7 5,500,000 5,000,000 4,500,000
6 6,600,000 6,000,000 5,500,000

نماد امنیت سایت پیامک

تماس با ما

جهت ارتباط با ما میتوانید از اطلاعات زیر استفاده نمایید :

تلفن تماس : 02128428490

تماس از 9 صبح الی 22 شب به جز روزهای تعطیل